Meniti Jalan Para Ulama - Blog Pribadi Muhammad Abduh Negara

Fiqih Syafi'i

Masa Haid yang Terputus-putus

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Ulama Syafi’iyyah berbeda pendapat tentang status haid yang terputus-putus, apakah masa “tidak keluar darah haid” itu tetap dihukumi haid atau dihukumi suci.

Ada dua pendapat dalam hal ini. Salah satunya adalah pendapat yang disebut قول اللقط, yang menyatakan masa tidak keluar darah haid di tengah-tengah masa haid itu dihukumi suci.

Pendapat ini meski bukan pendapat mu’tamad dalam madzhab Syafi’i, tapi menurut Dr. Nasy’at Al-Huri, pendapat ini juga masyhur dan mu’tabar dalam madzhab dan boleh untuk diikuti. Dan pendapat ini, menurut beliau, merupakan pendapat yang memberikan kemudahan dan layak untuk diambil.

TQS (1/165-166)

Leave a Reply