Meniti Jalan Para Ulama - Blog Pribadi Muhammad Abduh Negara

Fikrah

Mufti Tak Perlu Bertanya Tentang Madzhab Mustafti

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Pertanyaan:

Apakah seorang mufti perlu bertanya kepada mustafti (orang yang meminta fatwa), “Apakah madzhab anda?”, “Jika anda pengikut madzhab Hanbali, maka hukumnya seperti ini”, “Jika anda pengikut madzhab Hanafi, maka hukumnya seperti ini”, “Jika anda pengikut madzhab Syafi’i, maka hukumnya seperti ini”, atau sang mufti cukup menyebutkan pendapat yang ia yakini saja?

Jawaban:

Mufti tidak perlu bertanya tentang madzhab mustafti, dan inilah yang dipraktekkan oleh para Shahabat, Tabi’in, dan para mufti dari kalangan salaf dan khalaf -semoga Allah meridhai mereka semua-, terutama jika madzhab mustafti adalah madzhab yang lemah atau rusak. Wallahu a’lam.

Fatawa Al-‘Izz bin ‘Abdis Salam, no. 156.

Diterjemahkan dari: https://www.aliftaa.jo/Question3.aspx?QuestionId=1630

Penerjemah: Muhammad Abduh Negara

 

Leave a Reply